کلمه کلیدی: تور«ری‌گردی» نیم‌روزه
    • تهران

    فرهنگسرای خاتم برگزار می‌کند:

    تور نیم‌روزه «ری‌گردی»

    فرهنگسرای خاتم (ص) اردوهای ری گردی فرهنگی را در قالب تورهای نیم روزه برای شهروندان برگزار می کند.