کلمه کلیدی: توتال: امکان ادامه حضور در پارس جنوبی را نداریم!