کلمه کلیدی: تعهدات هسته‌ای ایران در قبال برجام در حال اجرا است