کلمه کلیدی: تعرض بیش از ۴۰۰ شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی