کلمه کلیدی: تصادف در اتوبان تهران - قم؛ دو نفر در آتش خودرو سوختند