کلمه کلیدی: تشدید بارش برف و کولاک در آذربایجان غربی