کلمه کلیدی: تربیت معلم
  • درگیری‌ گروهک‌ها در روز اعلام انقلاب فرهنگی

    بنی‌صدر در دوم اردیبهشت ماه 1359 به اتفاق دیگر اعضای شورای انقلاب در دانشگاه تهران حاضر شد. در پیام رادیویی به عنوان رئیس جمهور و از اقدام مردم و دانشجویان مسلمان در تعطیل نمودن دفاتر گروه‌ها در دانشگاه‌ها، حمایت کرد.

  • برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

    با کوپن یا شناسنامه

    روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله سرمایه‌های خارجی به ایران می‌آیند؟، او چه کاشت و ما چه برداشت کردیم؟، اولین دغدغه خانواده ها و آخرین مسئله دولت ها، با کوپن یا شناسنامه؟ و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.