کلمه کلیدی: ترامپ: به سیاست انزواگرایی باور ندارم
  • ترامپ: به سیاست انزواگرایی باور ندارم

    رئیس جمهور آمریکا در نخستین دیدار رسمی خود با صدراعظم آلمان ضمن اعلام حمایت قاطعانه از «ناتو»، کشورهای عضو را به دلیل عدم پرداخت «سهم منصفانه ای» از هزینه های دفاعی آن به باد انتقاد گرفت.