کلمه کلیدی: ترامپ خواستار سفر نخست وزیر ژاپن به تهران شد!