کلمه کلیدی: ترامپ باز هم سر ژاپنی‌ها منت گذاشت/ توکیو واکنش نشان داد