کلمه کلیدی: تخلیه 170 منزل مسکونی
  • تخلیه 170 منزل مسکونی در کالپوش سمنان

    استاندار سمنان با اشاره به حجم آسیب‌های ناشی از رانش زمین در روستای کالپوش گفت: از ۹۲۰ خانوار و منزل مسکونی که در منطقه کالپوش وجود دارد در حدود ۷۰ درصد آسیب‌پذیر بوده و باید تخلیه شوند.