کلمه کلیدی: تخلف ۵۷ میلیارد تومانی یک شرکت تعاونی در البرز
  • تخلف ۵۷ میلیارد تومانی یک شرکت تعاونی در البرز

    مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با بیان اینکه یک شرکت تعاونی مواد پتروشیمی دولتی را در بازار آزاد توسط یک دلال فروخته است، گفت: ارزش ریالی این مواد پتروشیمی که خارج از شبکه توزیع شده ۵۷ میلیارد تومان است.