کلمه کلیدی: تحریم ایران، امنیت اروپا را تهدید می کند
  • وزیر خارجه آلمان:

    تحریم ایران، امنیت اروپا را تهدید می کند

    وزیر خارجه آلمان با تاکید بر پایبندی به توافق هسته ای (برجام)، هشدار داد که اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، امنیت و ثبات کشورهای اروپایی را تهدید خواهد کرد.