کلمه کلیدی: تایید پایبندی ایران به برجام در چهاردهمین گزارش آمانو
  • نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین اعلام کرد؛

    تایید پایبندی ایران به برجام در چهاردهمین گزارش آمانو

    سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: در این گزارش تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است.