کلمه کلیدی: تاکتیک ترامپ به شیوه ملاکان است
  • رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ:

    تاکتیک ترامپ به شیوه ملاکان است

    رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ درباره مواضع اخیر واشنگتن در قبال اقدام نظامی علیه ایران اظهار داشت: ترامپ تاکتیک تردید را در پیش گرفته دقیقا همان چیزی که در زمان ملاکی آموخته است.