کلمه کلیدی: بیانیه دادستان عربستان درباره قتل خاشقجی متناقض است