کلمه کلیدی: بهره‌برداری کامل از بزرگراه «اهر- تبریز» تا اواخر سال آینده