کلمه کلیدی: برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونین