کلمه کلیدی: برگزاری مراسم دعای عرفه در کنار پیکر مطهر شهدا