کلمه کلیدی: برچیده شدن مدارس خشت و گلی کشور تا پایان آبان
  • سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش خبر داد؛

    برچیده شدن مدارس خشت و گلی کشور تا پایان آبان

    سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: مدارس خشت و گلی در سراسر کشور به غیر از سیستان و بلوچستان تا اول مهر برچیده می‌شوند و مدارس خشت و گلی این استان هم تا آخر آبان جمع‌آوری می‌شوند.