کلمه کلیدی: برنامه صبح انقلاب
  • وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد:

    افزایش 25 برابری دانشجویان طی 38 سال

    وزیر علوم در برنامه صبح انقلاب رادیو ایران دستاورد و موفقیت های وزارت علوم و تحقیقات را طی 38 سال بررسی کرد.