کلمه کلیدی: برج میلاد فردا به «احترام زمین» خاموش می‌شود