کلمه کلیدی: بانک های دولتی
  • مسئولیت اجتماعی گمشده اقتصاد ایران

    در جهان توسعه‌یافته، این موضوع جا افتاده که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی صرفا کارکرد اقتصادی ـ یعنی سوددهی و تولید سود برای سهامدارانشان ـ ندارند، بلکه آنان چون از فضای اجتماعی برای فروش محصولات یا ارائه خدماتشان استفاده می‌کنند، در برابر جامعه مسئولند و نمی‌توانند در برابر «مسئولیت اجتماعی» خود بی‌تفاوت بوده و به آن عمل نکنند.

  • از سوی وزیر اقتصاد

    سند راهبردی بانک های دولتی برای اجرا ابلاغ شد

    وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.