کلمه کلیدی: بانه سرزمین جاذبه های طبیعی
  • بانه سرزمین جاذبه های طبیعی

    وجود جنگل های بکر سر سبز، طبیعت زیبا ،کوههای بلند، روستاهای قدیمی و تاریخی و بازار تجاری در کنار جاذبه های تاریخی، فرهنگی و معنوی بانه را به سرزمینی جذاب برای گردشگران و مسافران تبدیل کرده است.