کلمه کلیدی: باند مسلح گروگانگیری
  • پایان عملیات گروگانگیری مسلحانه در جیرفت

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از پایان یک عملیات گروگانگیری مسلحانه پس از یک هفته کار منسجم اطلاعاتی در این شهرستان خبر داد و گفت: فرد گروگان بدون هیچ آسیبی آزاد و ۳ گروگان گیر دستگیر شدند.