کلمه کلیدی: بازنشستگان وام مشاغل خانگی می گیرند
  • بازنشستگان وام مشاغل خانگی می گیرند

    رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: طی سالهای ۹۵ تا ۹۷ بیش از ۱۶۵ هزار نفر در حوزه مشاغل خانگی مشغول کار شده‌اند.