کلمه کلیدی: بازداشت ۱۴ متهم در حوزه کاغذ / اخذ ۱۵۰ میلیون دلار از سوی متهمان