کلمه کلیدی: بازار رهن ثانویه
  • بازار «رهن ثانویه» مسکن راه اندازی می شود

    هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با دریافت موافقت کلی از بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه»، پیش‌نویس دستورالعمل «انتشار اوراق مشارکت رهنی به پشتوانه وام‌های اولیه مسکن» را به تایید رساند.

  • با اجرای طرح مسکن اجتماعی صورت می‌گیرد

    اختصاص بن اجاره به 700 هزار خانوار

    در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی قرار است دولت 60 درصد اجاره بهای واحد مسکونی را به صورت بن اجاره برای 700 هزار خانوار دهک‌ یک و دو تامین کند.