کلمه کلیدی: بارک اوبام
  • برداشت ویژه روزنامه ایتالیایی از خبر شماره یک جهان

    روزنامه ایتالیایی: شیطان بزرگ به توافق تاریخی با ایران رسید

    «شیطان بزرگ به توافق تاریخی با کشوری رسید که دولت بوش آن را شر خوانده بود»، برداشت ویژه روزنامه ایتالیایی «ایل فاتو کوئوتیدانو» از ماراتن مذاکرات هشت روزه لوزان است که پنجشنبه شب با تفاهم بین ایران و 1+5 پایان یافت و به خبر شماره یک جهان تبدیل شد.