کلمه کلیدی: بارش شدید باران در شمال کشور / ادامه گرد و خاک در زابل