کلمه کلیدی: بارش برف راه 600 روستای آذربایجان شرقی را بست