کلمه کلیدی: بار روانی بازار را متلاطم کرده است/ خودمان گرانی را دامن می‌زنیم