کلمه کلیدی: ایرج توتونچیان
  • با دکتر ایرج توتونچیان،​کارشناس ارشد بانکداری اسلامی

    سود علی‌الحساب بانک‌ها​ همان رباست

    مساله اصلی این روز‌های بانک‌های کشور، کمبود نقدینگی و همچنین نحوه عملیات بانکداری است. به گفته کارشناسان، سیستم بانکی راه را اشتباه رفته‌ و همان روش‌هایی که در بانکداری غرب و نظام سرمایه‌داری حاکم است، به شکلی دیگر اکنون در کشور اجرا می‌شود.