کلمه کلیدی: ایرج اسکندری : نباید از نقش نقاشی دیواری در شهر غافل شویم
  • در همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران مطرح شد

    ایرج اسکندری : نباید از نقش نقاشی دیواری در شهر غافل شویم

    ایرج اسکندری، دبیر شورای سیاست گذاری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری گفت: هنرمندانی که در خصوص آثار خود حرف دارند به دنبال تاثیر گذار بودن کارهای هنری خود هستند به همین منظور هم نباید از نقش نقاشی دیواری در شهر غافل شویم.