کلمه کلیدی: ایرج اسکندری
 • در همایش علمی و پژوهشی چهارمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران مطرح شد

  ایرج اسکندری : نباید از نقش نقاشی دیواری در شهر غافل شویم

  ایرج اسکندری، دبیر شورای سیاست گذاری چهارمین دوسالانه دیوارنگاری گفت: هنرمندانی که در خصوص آثار خود حرف دارند به دنبال تاثیر گذار بودن کارهای هنری خود هستند به همین منظور هم نباید از نقش نقاشی دیواری در شهر غافل شویم.

 • پول از انگلیسی‌ها، کاغذ از روسها

  ایرج اسکندری دبیر کل پیشین حزب تودة ایران نوشته است: «... عقیدة من این بود که ما باید حزبی تشکیل بدهیم که دارای پروگرام حداقل دموکراتیک بوده و جنبة ضد استعماری داشته باشد... دوستان از من سؤال کردند در این صورت چه اسمی به نظر تو می‌رسد؟ گفتم یک اسم عامی که در عین حال اگر خواسته باشیم بتوانیم از آن به معنای کمونیستی هم استفاده کنیم و چون لغت توده در نظرم بود و می‌بایستی داخل توده کار بکنیم، گفتم مثلاً حزب توده. اتفاقاً خوششان آمد و نام حزب توده قبول شد.

 • حزب توده؛ طلوع و غروبی نافرجام

  در مهرماه 1320 حزب توده با شعار حمایت از مرام کمونیستی و با حضور فعالان چپ‌گرا تشکیل شد. این تشکل در چند دهه همواره به عنوان یک جریان مخالف شناخته می‌‌شود و از سیاست‌های همسایه سابق شمالی حمایت می‌‌کرد. در گزارشی که خواهید خواند شرحی گذرا از تلاش‌های نافرجام این حزب ارائه شده است.