کلمه کلیدی: ایران درحال اجرای تعهدات هسته ای براساس برجام است