کلمه کلیدی: ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای‌اش است