کلمه کلیدی: انگیزه انقلابی ضامن تداوم جمهوری اسلامی ایران
  • انگیزه انقلابی ضامن تداوم جمهوری اسلامی ایران

    زمانی که از دولت یا نظام سیاسی صحبت می‌کنیم، این دولت یا نظام سیاسی در چارچوب و مقدورات خود حرکت می‌کند، بنابراین در اینجا به افرادی در جایگاه‌های معین با کارکردهای معین برای اجرا شدن آن چارچوب‌ها نیاز داریم و هر جزئی باید نقش خود را ایفا کند.