کلمه کلیدی: انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر صنعتی در بیرجند