کلمه کلیدی: انفجار گاز شهری در میدان معلم تبریز حادثه‌ ساز شد