کلمه کلیدی: انتظار ایران از شرکای اروپایی برجام، اتخاذ تصمیم‌ها و گام‌های عملی است