کلمه کلیدی: امیر منصور آریا
  • آیت الله آملی لاریجانی در همایش قضات دادسراهای تهران:

    40 شرکت صوری در پرونده امیر منصور آریا تشکیل شده بود

    رئیس قوه قضائیه گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال نامگذاری شده، در این رابطه، دستگاه قضایی وظیفه مهمی را بر عهده دارد؛ اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوه ای است و همه قوای کشور خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیت های متعدد بر عهده دارند اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاه ها و قوا هستیم.

  • از احمد لیستر تا بابک زنجانی

    وجه مشترک اخلالگران اقتصادی

    وقتی سید احمد میرسپاسی به عنوان نخستین ایرانی رانندگی آموخت، راننده احمدشاه شد و چندبار به اروپا رفت و از ارتباطات همین شغل توانست پولدار شود و به‌تدریج نمایندگی شرکت لیستر را در ایران از آن خود کرد و به سید احمد لیستر مشهور شد.