کلمه کلیدی: امیر دودابی نژاد
  • برج میلاد فردا شب خاموش می شود

    حمایت جهانی از حفظ محیط زیست

    معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران با دعوت برای مشارکت در حرکت جهانی ساعت زمین از هموطنان خواست، فرداشب (هشتم فرودین) با خاموش کردن شماری از وسایل روشنایی به مدت یک ساعت به بهبود مصرف انرژی و حفظ محیط زیست کمک کنند.