کلمه کلیدی: امید رحمانی
  • ظاهرا در سرمایه‌گذاری و تولید سریال مانکن پای یکی از کشورهای عربی در میان است

    شبکه نمایش غیرخانوادگی

    کامینگ سون! عبارتی که اگر مثل ما در پی سرمایه‌گذار سریال اخیر شبکه نمایش خانگی باشید به آن بر خواهید خورد.