کلمه کلیدی: امکان عزل نمایندگان
    • مجلس

    مخالفت مجلس با امکان عزل نمایندگان

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امکان عزل نماینده ای با اعلام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حکم دیوان عالی کشور درصورت از دست دادن شرایط نمایندگی در طول دوره مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.