کلمه کلیدی: امشب چقدر برای زکات فطره پرداخت کنیم؟
  • امشب چقدر برای زکات فطره پرداخت کنیم؟

    حداقل میزان زکات فطریه را رهبر معظم انقلاب 8 هزار تومان، برخی مراجع دیگر 9 هزار تومان و دیگر مراجع نیز معادل یک صاع (۳ کیلوگرم) گندم طبق قیمت محل خود مکلف اعلام کردند.