کلمه کلیدی: امدادرسانی به ۳۶۵ نفر گرفتار در برف و کولاک