کلمه کلیدی: افزایش 9 میلیارد دلاری واردات در سال تولید و اشتغال