کلمه کلیدی: افزایش اورانیوم غنی شده ایران / تعهدی نداریم تولید آب سنگین خود را کمتر از ۱۳۰ تن نگه داریم