کلمه کلیدی: اظهارات نابجای مقامات آمریکا ناشی از سرخوردگی است
  • سخنگوی وزارت خارجه کشورمان:

    اظهارات نابجای مقامات آمریکا ناشی از سرخوردگی است

    سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت: اظهارنظرهای پیاپی، بی‌مبنا و نابجای برخی از مقامات آمریکایی در مورد مسائل داخلی ایران، رفتاری ناشی از سرخوردگی است و آنها این اقدامات را به منظور جبران شکست‌های مکررشان به واسطه اتخاد سیاست‌های اشتباه نسبت به ایران و ایرانیان در طول چهار دهه اخیر انجام می‌دهند.